Website Thai Rent A Car

Website Thai Rent A Car Version 2

31 พ.ค. 2555  Website มีการทำ Corporate CI ใหม่ จึงต้องปรับโฉม Design Website Thai Rent A Car ใหม่ ภายใต้ Logo น้ำเงินแดง

Mock up วันแรก ที่ Design ส่งมา

Thai Rent A Car

Thai Rent A Car

Thai Rent A Car

Thai Rent A Car

Thai Rent A Car

Thai Rent A Car

 

นี่คือ Mock up Design ของ Website ใหม่  Outsource ที่ว่าจ้างจะพัฒนาให้เฉพาะ ภาษาอังกฤษ เท่านั้น หน้าที่ เราคือ จับ Theme / CSS / และ Keyword ให้เป็นภาษาไทย รวมถึงการทำ SEO ให้ติดอันดับ 1 เราใช้เวลาจัดทำ ประมาณ 4 เดือน Website นี้ ก็ Luanch สำเร็จ

Leave a Comment