เอา Comment ใน face book page ลงใน files excel

February 22, 2019 at 1:27 am
เอา comment ใน facebook Page มาลงใน excel

เป็นงานใน Office ของคนทำงานทางด้าน Online Media ที่ใช้ช่องทาง face book ในการทำกิจกรรมบนหน้า Facebook page ซึ่งอาจจะมีโจทย์ให้ช่วยเอา Comment ที่ Fan page เล่นกิจกรรมมาลงใน Files Excel เพื่่อดูความคิดเห็น , คนตอบรางวัลถูก, เอาเบอร์โทรหรืออื่น ๆกรณี ให้ลงเบอร์โทรไว้ใน Comment ซึ่งถ้ามี ประมาณสัก 1000 Comments และใน Comment มีการพูดคุยกันไปมาอีก จะมาทำ Ctrl+c / Ctrl+v ทีละ Contents คงเสียเวลาน่าดู

แล้วเราจะไปเอา comment ที่อยู่ใน Facebook page อย่างไร ?