วิกฤต Covid-19 พี่เองก็ต้องปรับตัวเช่นกัน

April 20, 2020 at 10:00 am
New Normal สิ่งใดจะอยู่สิ่งใดจะไปผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ลองตั้งสมมุติฐานของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ออกมา เป็นสมการของเราเอง Effect ครั้งนี้ถูกเร่งด้วยเวลาที่น่าจะเกิดขึ้นในสัก 10 ปี มาเกิดในช่วงโรคระบาด Covid-19 มาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ และ มากที่สุดในเดือน มีนาคม มึวันเดียว 188 คน จนกระทั่งหลายบริษัท ฯ มีผลกระทบทั้ง Work from home / ปิดห้าง / ปิดกิจการ /ลดเงินเดือน เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า อย่างฉับพลันเลยทีเดียว พี่เองก็โดนผลกระทบเช่นกัน