Category: Line Marketing

เอา Comment ใน face book page ลงใน files excel

เอา Comment ใน face book page ลงใน files excel

เป็นงานใน Office ของคนทำงานทางด้าน Online Media ที่ใช้ช่องทาง face book ในการทำกิจกรรมบนหน้า Facebook page ซึ่งอาจจะมีโจทย์ให้ช่วยเอา Comment ที่ Fan page เล่นกิจกรรมมาลงใน Files Excel เพื่่อดูความคิดเห็น , คนตอบรางวัลถูก, เอาเบอร์โทรหรืออื่น ๆกรณี ให้ลงเบอร์โทรไว้ใน Comment ซึ่งถ้ามี ประมาณสัก…

ประยุกต์การใช้ Line@ กับทางการตลาด

ทดลองใช้ Line@ แนวทางประยุกต์ Marketing และสื่อสารในองค์กร

สร้างผลลัพท์ที่น่าประทับใจด้วย Eco Systems ของ Line ให้เข้ากับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายและความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล by anantachaI (ลุงอ้วน) จากเครื่องมือเดิม ๆ ที่ทาง Line@ มีมาให้ใช้พร้อมแพ็กเก็จค่าใช้จ่ายที่ส่งข้อความให้ทางลูกค้ามีให้ใช้ประมาณนึง ซึ่งเป็นการส่งเพียงข้อความ และ รูปภาพ เหมือนหลาย ๆ account Line@ บริษัทในประเทศไทยได้ใช้กัน แต่หลังจากได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Line Developer Thailand ปลายปี 2018…