Month: January 2019

ทดลองใช้ Line@ แนวทางประยุกต์ Marketing และสื่อสารในองค์กร

สร้างผลลัพท์ที่น่าประทับใจด้วย Eco Systems ของ Line ให้เข้ากับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายและความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล by anantachaI (ลุงอ้วน) จากเครื่องมือเดิม ๆ ที่ทาง Line@ มีมาให้ใช้พร้อมแพ็กเก็จค่าใช้จ่ายที่ส่งข้อความให้ทางลูกค้ามีให้ใช้ประมาณนึง ซึ่งเป็นการส่งเพียงข้อความ และ รูปภาพ เหมือนหลาย ๆ account…