เก็บตก! ไปร่วมออกงาน MarketingOopsummit 2020

February 21, 2020 at 5:20 am
เก็บตก! ไปร่วมออกงาน MarketingOopsummit 2020

หลังจากมาร่วมงานกับทาง ChaosTheory เข้าสู่เดือนที่ 3 และในงาน MarketingOopsummit2020 ที่จัดขึ้นบริษัท ฯ ได้ไปออกบูธ และเราได้บัตร V.I.P โควต้า ที่สามารถเข้าไปฟังวิทยากรด้านในห้องได้วันจริงคือเข้าไปในงานได้เพียงแค่ Session เช้า แทบไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนักแต่น่าจะจับ Trend Marketing ได้เพราะ ทั้ง 3 วิทยากรที่ขึ้นบนเวที จะพูดไปในทางเดียวกันคือ การใช้ Big Data การเก็บข้อมูล ใช้ A.I. ในการแยก Data เพื่อหา Persanolity ของบุคคล และนำมาปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดกับ Product ของตัวเอง