เก็บตก! ไปร่วมออกงาน MarketingOopsummit 2020

February 21, 2020 at 5:20 am
เก็บตก! ไปร่วมออกงาน MarketingOopsummit 2020

หลังจากมาร่วมงานกับทาง ChaosTheory เข้าสู่เดือนที่ 3 และในงาน MarketingOopsummit2020 ที่จัดขึ้นบริษัท ฯ ได้ไปออกบูธ และเราได้บัตร V.I.P โควต้า ที่สามารถเข้าไปฟังวิทยากรด้านในห้องได้วันจริงคือเข้าไปในงานได้เพียงแค่ Session เช้า แทบไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนักแต่น่าจะจับ Trend Marketing ได้เพราะ ทั้ง 3 วิทยากรที่ขึ้นบนเวที จะพูดไปในทางเดียวกันคือ การใช้ Big Data การเก็บข้อมูล ใช้ A.I. ในการแยก Data เพื่อหา Persanolity ของบุคคล และนำมาปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดกับ Product ของตัวเอง

คนซื้อบัตรเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก บัตรต่อใบ 3-4 พันบาทต่อคน ขายหมดทั้งหมด

คนจองซื้อบัตรเข้ามาร่วมงานจำนวนมาก บัตรต่อใบ 3-4 พันบาทต่อคน ขายหมดทั้งหมด

ช่วงเช้าที่เข้าไปในช่วงเริ่มงาน ได้ไปฟัง Martech คือ Marketing + Technology ที่เป็นแนวโน้มในปี 2020 โดย MCKinsey

Summary ที่สรุปมาได้ มี Tool การตลาดให้เลือกใช้มากกมาย และการใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ ต้องกำหนดเป้าหมาย กำหนด Team และวัดผลตาม Tool การตลาดที่เลือกมา

ถัดไปเป็นวิทยากรจาก ADA เท่าที่ฟังจะเน้นขายของซะส่วนใหญ่

เป็น Tool ในการช่วยทำการตลาด โดยเอา Big DATA และ A.I. เข้ามาหา Persanality

ต่อด้วย ทาง Microsoft นำเสนอในส่วนของการใช้ Data เข้ามาทำมาช่วยเรื่อง Customer Insight with AI

เป็นการฟังจาก stat ที่ทาง Microsoft เก็บข้อมูลมา แล้วเอามาวิเคราะห์ต่อ

เอา Data มา Analysis เพื่อหา Insight ต่อ

เอาเท่าที่เข้าใจในงานและได้อ่านสรุปจากทาง เพจการตลาดวันละตอนเรื่องของทางธนาคารกรุงศรีในการติดตามหนี้ โดยใช้ A.I. https://www.everydaymarketing.co/business/finance/krungsri-consumer-data-driven-marketingoops-summit-2020/?fbclid=IwAR1dlwm1-ShytSxtMwyiqrHMsIfPmdSu3G18h-2NYoKAjFr-AILD672NQ5E ก็น่าจะเดาทางได้ละว่าในปีนี้ 2020 เรื่อง Big Data / A.I. / ML / Deep Learning (ยังไม่เห็น) น่าจะเป็นมุมมองในการตลาดโดยใช้ Data Driven ในการผลักดัน

กลับมาที่ บูธ ChaosTheory ทีออกงานดีกว่า

Chaos Theory

เป็นวันที่ Agency เข้ามาสอบถามกันเป็นจำนวนมากในการใช้ Tool ดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่ง Tool ของทาง บริษัทฯ จะเป็นการ เอา Keywords ก่อนการทำ Marketing มา Run Model ใน Big Data เพื่อหา Segmentation ว่า keyword ดังกล่าวแบ่งออกมาเป็นจำนวน กี่กลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม มีความสนใจอะไร เพื่อจะดู Persona ของแต่ละกลุ่ม โดยเมื่อได้ Segment แล้วจะจำลอง Model ของ Phychology ผลทางด้านจิตวิทยาออกมา โดยใช้หลัก OCEAN จะได้ทราบว่าแต่ละกลุ่มควรจะทำกลยุทธ์ทางการตลาดในการสื่อสารออกไปอย่างไร

Molek Co-Founder ของบริษัท ฯ

จ๊าบที่สุดของน้อง หรือ อาจารย์มอส ทำ Thesis ป.เอก จากลาดกระบังนำ การวิจัยคลื่นสมองเพื่อหาพฤติกรรมของคนเอามาแสดงในงานด้วย

ผลงานวิจัยคลื่นสมอง

เป็นอีก 1 วันที่ได้รับประสบการณ์ดี ๆ ที่เอามาบันทึกไว้ใน Blog ของตัวเอง


ติดตามสาระดีๆ จากพี่อ้วน รวมถึงรับดูแล Social Network บริหารจัดการ Content ได้ที่
https://www.idea2mobile.com
Call : 0863863896 , 0866188111
Line : e21eqg
email address : anantachai@idea2mobile.com