Theme Gallery ที่พร้อมใช้งานใน Google data Studio

May 14, 2020 at 9:12 am
Template Gallery ใน Google Data Studio
Theme Gallery ที่พร้อมใช้งานใน Google data Studio

ความง่าย ความสวยงามของ Google Data Studio มันมาพร้อมกับ Partner ที่ทำ Template สำเร็จรูปไว้แล้ว อย่างเช่น Supermetrics ได้ออกแบบการใช้งานไว้ เพียงแค่ User Template ก็จะได้ Template ที่สวยงามแล้ว

3 Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio

May 14, 2020 at 1:58 am
Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio
Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio

การคำนวณหรือสูตรต่าง ๆ ใน Google Data Studio ค่อนข้างจะหายากในภาษาไทยส่วนใหญ่จะต้องดู Clip จาก Youtube ต่างประเทศแล้วมาดัดแปลงใช้เอง หรือพัฒนาเอง อันนี้เรียนแล้วก็ลองเอามาทำดูเผื่อมีประโยชน์ สำหรัคนเข้ามาค้นหาข้อมูลเลยเอามาเขึยนไว้ใน Blog ตัวเองซะหน่อย

Data Type ประเภท Date วันที่ ใน Google Data Studio

May 12, 2020 at 9:47 am

ปัญหาของ Date Type ที่เอามาใช้งานใน Google Studio น่าปวดหัวอีกอันหนึ่งคือเรื่อง Data type ที่เป็น Date เวลาเอามาทำ Chart มักจะเจอปัญหาไม่ยอมเรียงเดือน หรือ Sort แล้ว ไม่เรียงตามที่ต้องการ เหตุผลคือเราทำ Data Type ผิดไปนั่นเองเจอบ่อย เลยเอา Guide Line ของ Google มาอ่านแล้วต้องบันทึกไว้ใน Blog ตัวเอง

สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio

May 12, 2020 at 3:25 am
สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio
สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio

การทำงานทางด้านการตลาดหรือ Sales แม้กระทั้่งแผนกอื่น ๆ การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างปี,หรือ ยอดค่าใช้จ่ายทางการตลาด,การวัดผลต่าง ๆ ที่ทางผู้บริหารต้องการเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอด้วย Dash Board ด้วยการทำ Chart ในการเปรียบเทียบจะทำให้วิเคราะห์และ ตัดสินใจได้ทันที

Chart Time Series ใน Google Data Studio

May 11, 2020 at 2:17 pm
ออกแบบ Time Series ใน Google Data Studio

Chart Time Series คือ ชุดของข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมตามระยะเวลาที่ติดต่อกันเพื่อดูแนวโน้ม Trends ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง และสามารถพยากรณ์แนวโน้มในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการตลาดในการดูแนวโน้ม สินค้าและบริการ, ยอดขายของบริษัท, Visitor Website, มีแนวโน้มให้ความสนใจเป็นอย่างไร

Excel 1 หน้า ออกแบบรายงาน Report ได้ 5 หน้า หรือมากกว่านั้น ใน Google Data Studio

May 10, 2020 at 3:18 am
googledatastudio
googledatastudio

ลองเอาตัวอย่างที่เคยเรียนในคอร์ส Online Excel เรื่อง Pivotable เอามาลอง ทำ Dash Board Interactive ใน Google Data Studio ดู ตัว Data Source นี้น่าสนใจมากและเอามาทำอะไรได้หลายอย่างเลย

มาลองทำ Report ระบบสถิติทะเบียนกรมการปกครองปี 2562 ใน Google Data Studio

May 8, 2020 at 9:49 am
มาลองออก Report ระบบสถิติทะเบียนกรมการปกครองปี 2562 ใน Google Data Studio
มาลองออก Report ระบบสถิติทะเบียนกรมการปกครองปี 2562 ใน Google Data Studio

ถือโอกาสดีที่จะได้ลอง Feature Google Map ที่เพิ่งมีมาใน Google Data Studio ด้วยก็เลยลองหา Dataset ที่มีจังหวัดในประเทศไทยทั้งหมด 77 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร แล้วอยากจะทำ Report แบบ Interactive คือ กดจังหวัด แล้ว ให้แผนที่แสดงผลตามไปด้วย