Website Development

บอกเล่าประสบการณ์ พัฒนา Website www.Qoolcon.com

เดิมทีเข้ามาทำงานในตำแหน่ง ทางด้าน Online Marketing การพัฒนา Website อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Job Description มั้ง เพิ่งจะรู้นะ เศร้า………. ตอนนี้เลยเป็น IN-House Agency คอย Support แผนกต่าง ๆ )…

บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz

บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz ประสบการณ์นึงในบริษัท เมื่อปี 2015 บทสนธนานึงระหว่างเจ้าของบริษัท กับเรา