Category: Insight Customer

ลูกค้าเราคือใคร

ตีโจทย์ 5 ข้อในการนำ Data ข้อมูลแต่ละช่องทางมาวิเคราะห์มาหา Customer journey

เอาประสบการณ์การตีโจทย์ โดยใช้ Data ที่ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในช่องทางต่าง ๆ เพื่อหา Customer Journey  เส้นทางของผู้บริโภค ที่เข้ามาสัมผัส Brand หรือข้อความสินค้าและบริการที่สื่อสารออกไปแล้ว ว่าลูกค้าเราได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีความรู้สึกอย่างไรกับ สินค้าและบริการของเรา รวมถึง Brand ขององค์กรว่ารู้สึกจับต้องได้มากขนาดไหน ก่อนเข้าไปตีโจทย์ครั้งนี้ ต้องตีกรอบของการหา Customer Journey ? จากช่องทาง Online เป็นตัวตั้งโดยมี การเก็บข้อมูลจากงบทางการตลาดที่จ่ายลงไป เช่น Facebook …

7 หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนดูแล Content Marketing

7 หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนดูแล Content Marketing

7  หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนเขียน Content Marketing รวมถึงการบริหารจัดการ Social Network  และ เนื้อหาบน Website เอาประสบการณ์ตัวเองที่ได้เขียน Content Marketing  ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าที่ทำให้คนรู้จักเป็นอันดับ 1 ใน ระยะเวลาเพียง 2 ปี ต่อยอดมาถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟนที่เติบโตมาเป็นอันดับ 6 ในประเทศไทยมาเล่าแล้วกัน 1.เข้าใจวัตถุประสงค์เนื้อหา Admin Page หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียน Content Marketing …

บันทีการทำงาน Digital marketing

บันทึกการทำงานปีแรกเข้ามารับผิดชอบ Digital Marketing ธุรกิจ สมาร์ทโฟน

1 มกราคม  2556 เป็นวันที่ต้องเข้าไปรับงานจากทาง Agency เดิมที่เคยดูแล Brand นี้อยู่ โดยมีการส่งมอบงานมาให้ ซึ่งจะต้องรับผิดชอบดูแล Brand นี้ ให้เติบโตต่อไป ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะเล่าในการทำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556 โจทย์ของการทำงาน Online Marketing  (5W1H) What =…

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

ประสบการณ์ช่วงที่เริ่มงานปี 2012 -2015 กับทาง บริษัท ไทยเร้นจ์อะคาร์ 1978 จำกัด ในตำแหน่ง Digital Marketing Manager ซึ่งเป้าหมายแรกที่ต้องรับผิดชอบคือการสร้างการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือทางด้าน เว็บไซต์ และ Social Netowork เพื่อเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ เช่น Target คนทำงานคนไทย มากขึ้น Website ที่ก่อนมาเริ่มงานในปี  2009 –…