บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

ประสบการณ์ช่วงที่เริ่มงานปี 2012 -2015 กับทาง บริษัท ไทยเร้นจ์อะคาร์ 1978 จำกัด ในตำแหน่ง Digital Marketing Manager ซึ่งเป้าหมายแรกที่ต้องรับผิดชอบคือการสร้างการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือทางด้าน เว็บไซต์ และ Social Netowork เพื่อเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ เช่น Target คนทำงานคนไทย มากขึ้น

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

Website ที่ก่อนมาเริ่มงานในปี  2009 – 2012 

ก่อนที่มาเริ่มงานกับทางบริษัท จาก เว็บไซต์เดิมที่มีโครงสร้างเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ไม่มีภาษาไทยเลย และการใช้งานจะค่อนข้างยากมาก

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

Thai Rent A Car Version 1ซึ่งได้มีการพูดคุยกันในแผนกเพื่อจะปรับเปลี่ยน เว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น จึงเกิด เว็บไซต์ เวอร์ชั่น 2 ขึ้นมาในปี 2013 – 2014

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

และนโยบายหลังจากคนเข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก ทางผู้บริหารอยากจะทำ Brand ให้เด่นชัดมากขึ้น รวมถึง ต้องการให้ปรับรูปแบบ Website ให้ ใช้ SEO แล้วเจอ Website เราในอันดับต้น ๆ

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

ได้วางแผนการใช้ Keywords จำนวนมากที่ลูกค้าชอบเข้ามาค้นหา และแล้ว Website ก็ได้เปิดตัวในปี 2015

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

มาดูการวาง Meta Keywod ซึ่งจริง ๆ ใช้กลยุทธ์ค่อนข้างมากทีเดียวแต่นี้แค่ตัวอย่างเดียว

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

หลังจากเว็บไซต์เปิดตัวไปแล้ว 6 เดือน ไปดูผลลัพท์ของ S.E.O กัน

Keyword ติดอันดับ 1 สำหรับ ธุรกิจรถเช่า คือ เช่ารถยนต์

หลังจากเว็บไซต์เปิดตัวไปแล้ว 6 เดือน ไปดูผลลัพท์ของ S.E.O กัน Keyword ติดอันดับ 1 สำหรับ ธุรกิจรถเช่า คือ เช่ารถยนต์

หลังจากเว็บไซต์เปิดตัวไปแล้ว 6 เดือน ไปดูผลลัพท์ของ S.E.O กัน
Keyword ติดอันดับ 1 สำหรับ ธุรกิจรถเช่า คือ เช่ารถยนต์

Keywords ติดอันดับ 1 คือคำว่า คู่มือการเช่ารถยนต์

Keywords ติดอันดับ 1 คือคำว่า คู่มือการเช่ารถยนต์

Keywords ติดอันดับ 1 คือคำว่า คู่มือการเช่ารถยนต์

เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ที่เคยทำงานใน ส่วนของ Marketing Online ที่ประสบความสำเร็จ และ ได้ตัดสินใจลาออกไปในเดือน ตุลาคม 2015 .