free_template_Google_Studio

แจกฟรี !! Template Marketing Dashboard Mandala Social Listening เหมาะสำหรับนักการตลาด Marketing สาย Online, A/E ที่ต้องพบปะลูกค้า หรือ Agency ที่อยากเปลี่ยนจากการนำเสนอด้วย Powerpoint มาเป็น Dashboard Marketing ด้วย Google Data Studio

Marketing Dashboard เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากทำตาม concept ของ Free Template Google Studio ที่ให้มาใช้งาน Uses Template API กับ Google Analytics ประกอบกับ สิ่งที่ทางลูกค้าต้องการคือ Weekly Report ที่มี Concept เดียวกันกับ Google Analytics พอดีเลย

Concept ทีว่ามันคืออะไร ? การเปรียบเทียบของสัปดาห์ Weekly ที่ผ่านมา ถ้าเป็นคนเข้าเยี่ยมชม Website มันมี % เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเท่าไหร่ ซึ่งใน Template Free ของ Google Analytics ที่เราใช้งานนั้นมันดันไปตรงกับโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้พอดี

ฟรี Template Google Data Studio
ฟรี Template Google Data Studio

มันเลยมาเป็น Case Study ที่ทำแล้ว ทำเพิ่มแจกฟรีใน Website ไปเลยดีกว่า โดยทั้งนี้ Data ทั้งหมดที่เอามาทำเป็น Visualization นี้มาจาก Social Listening ของ Mandala* ซึ่งตอนนี้มีเปิดบริการใช้ฟรี Freemium โดยไปลงทะเบียนขอใช้งานที่ https://www.mandalasystem.com/

*Mandala Social Listening Tool  แพลตฟอร์มที่ให้บริการทางด้านติดตาม คีย์เวิลด์ ที่เราสนใจว่ามีการพูดถึงในโลก Social Network ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook / Twitter / Instagram / Youtube มีการพูดถึงโดยการโพสต์ลง Social (Mentions) และ ได้รับการตอบรับมากน้อยขนาดไหน (Engagement) ซึ่งสามารถวัดผลได้ว่า ข้อความดังกล่าวนั้น มีคนชม (Positive) ตำหนิไม่ชอบ (Negative) หรือ รู้สึกเฉย (Neutral) 

ฟรี Template Google Data Studio
ฟรี Template Google Data Studio

Marketing Dashboard นี้ต้องการนำเสนออะไร ?

อยากนำเสนอภาพรวมของ Keyword โดยเรา Export จากระบบ โดย Keyword ที่เราสนใจคือ การซื้อบ้าน,ขายบ้าน,หาบ้านเช่า,ซื้อคอนโด,หาคอนโด โดยอยากเห็นภาพรวมของการพูดถึงใน keyword ดังกล่าวในแต่ละช่องทาง ภาพรวมเขาไปพูดในช่องทางใดมากที่สุด ซึ่งจะแยกตั้งแต่ช่องทาง facebook / Twitter / IG / และ Youtube โดยที่อยากรู้ว่า Page ไหนมี Engagement มากที่สุด และ เป็น Mention อะไรด้วยแสดงผลในหน้าเดียว แทน Powerpoint ที่เคยนำเสนอ

Export Data ของ mandala
Export Data ของ mandala

Data Set ที่ Export ออกมานั้น มีตั้งแต่ Sheet Facebook / Twitter / IG / Youtube

เราไปทำต่อใน Google Studio ได้ง่ายเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ Social Listening ที่ Export ออกมาแล้ว ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไปทำต่อยอดใน marketing dashboard ได้ทันที

ใน Blog นี้จะแสดงวิธีคร่าว ๆ ให้เป็นแค่ตัวอย่างตาม concept ที่เราต้องการ

Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio

เราต้องการทำอย่างแรกเลยคือ หาจำนวน Mention ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาทั้งหมด สิ่งที่เราออกแบบใน Dashboard นี้คือ การใช้ Score card นำตัวเลขมาแสดงผล

Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio

ข้อมูลนี้แสดงวันสุดท้ายคือวันที่ 30 กันยายน แต่เราทำ Report Weekly ประจำสัปดาห์ หมายความว่า เราทำ Report ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 30 กันยายน ในการคำนวณจะแสดงผลออกมาโดยการกรองให้เหลือวันที่ เพียงระยะเวลาแค่เพียง 7 วันเท่านั้น

Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio

สำหรับ Percent การบวก ลบ นั้น เราใช้ Google Studio มี เมนูการเปรียบเทียบของ Weekly ได้ทันทีเลย โดยใช้คำว่า Previous Peroid ระบบจะเปรียบเทียบอีก 7 วันที่ต้องการ Compare

Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio

ผลลัพท์ตาม Concept ที่ตั้งไว้การเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถทำได้เหมือนกันกับ ตัวอย่าง template ของ google Analytics ที่ให้มา

Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio
Marketing Dashboard Google Studio

เมื่อเราทำ Marketing Dashboard เรียบร้อยแล้วการตีความจาก Dashboard นี้ก็จะเริ่มงานในการนำเสนอแล้ว เช่น

ทั้ง 4 ช่องทางการเติบโตของ Facebook ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโตขึ้นจาก Week ที่ผ่านมา เป็น กี่ % โดย Top Post ที่มี Engagement มากที่สุดเป็น Page ไหน จำนวน engagement เท่าไหร่ และ มี Mention ที่เกิดขึ้นใน Page ดังกล่าวจำนวนกี่ Mention

นี่คือประโยชน์ของ Marketing Dashboard

สามารถ Save หรือ เอา Template ไปใช้งานโดยไปที่ https://datastudio.google.com/reporting/d3bc055d-3ba3-4679-9eac-df76a2178188

ขอขอบคุณที่มา Mandala Social Listening

Webmaster
Anantachai ittiworapong

By admin

ชื่อเล่น พี่อ้วน ล้มลุกคลุกคลาน ทางด้าน Digital Online ทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้านมาหลายปี เริ่มตั้งแต่ตั้งไข่ กับ Taradsolution เลยมาจนธุรกิจรถเช่าจนทำ SEO ติดอันดับ 1 ด้วย Keywod เช่ารถยนต์ เรื่อยมาจนถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟน Wiko สร้าง Brand และ ยอดขายมาเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี ตอนนี้เปิดรับงานวิเคราะห์หา Insight Data โดยการใช้ Social Listening | Admin Page | Servey ออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.idea2mobile.com ติดต่อได้ที่ 0992608859