เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

ได้ Source จากทาง Altmeter Group ที่ทำสูตรมาในแนวทางเดียวกัน กับแนวทางในการดูแล Digital Marketing Online ให้ Brand สมาร์ทโฟนอยู่เลยเอามาตีความกันซะหน่อย

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

” Strategy Before Technology” “It is of the highest importance in the art of detection to be able to recognize, out of a number of facts, which are incidental and which vital. Otherwise your energy and attention must bedissipated instead of being concentrated.” –Sherlock Holmes, “The Reigate Puzzle,” 1893 ”

เราวัดการวัดผลของการสื่อสารในโลก Online กันอย่างไร ? กับ 5 แนวทางในการวัดผล

1.Brand Health :วัดความรู้สึกของคนทั่วไป เกี่ยวกับ Brand (ตัวตน,ภาพลักษณ์,สินค้า,คนรู้จัก,ราคา,ฟีดแบค,อึ่นๆ)เพราะเราต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Social Media ในการวัดผลจาก Brand ได้

2. Marketing Optimization : วัดผลจากช่องทางการตลาด เมื่อมีการออก Campaign ทางการตลาด ช่องทาง Social Media จะต้องทราบได้ว่า ทุก Campaign นั้นเข้าถึงมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน แต่ละช่องทางเป็นอย่างไรบ้าง เวลาที่เข้าถึง รวมถึง บุคคล Influencer นั้นใครตอบโจทย์มากที่สุด เพื่อที่จะปรับปรุงทางการตลาดของเราให้ตอบโจทย์ต่อไป

3. Revenue Generation : รายได้ที่เราได้จาก Social Network สามารถตอบโจทย์ว่าทำแล้วมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นจากช่องทางนี้วัดผลออกมาเป็นตัวเงินเท่าไหร่ / การ Search เข้าถึงข้อมูลในสินค้าได้โดยง่าย หรือ แม้กระทั้ง ผลตอบแทนในรูปแบบ การเชื่อมความสัมพันธ์ของ Brand กับ ผู้บริโภค ก็ถือว่าเป็น Revenue อีกช่องทางหนึ่ง

4. Operational Efficiency : การบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ เราใช้ Social Media จะต้องลดขั้นตอนของการทำงานที่ยากให้สู่การทำงานที่ง่ายขึ้น และ ลดค่าใช้จ่ายในองค์กรมากน้อยขนาดไหน รวมถึงลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภค และ เข้าของ Brand ได้อย่างไร ซึ่งจะต้อง Tracking ได้

Customer Experience : ลูกค้าเรียนรู้อะไรจากการใช้ Social Network

a.Attitudes (ทัศนคติ) ต่อสินค้าและบริการของเรา พูดคุยกับสินค้าของเราในแง่ดี ไม่ดี

b.Intensity (ความรุนแรง) หรือ การมองสินค้าและบริการในแง่ลบ

Context อารมย์ในการขับเคลื่อนต่อความรู้สึกในสินค้าและบริการ

Service Level การดูแลหลังการขาย การทำ CRM ตอบโจทย์ลูกค้า

5. Innovation เราใช้ Social Media สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน Brand สินค้าหรือไม่ ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า มันสร้าง โอกาส /จุดอ่อนของตัวเอง รวมถึง Idea นั้น ตอบโจทย์ กับ Strategy ที่ออกไปหรือไม่