3 ตัวอย่างผลลัพธ์ เราไปเอาข้อมูลอะไรได้บ้างใน Facebook Ads เพื่อเสนอผู้บริหาร

October 29, 2018 at 10:46 am
เราวัดผลอะไรได้บ้างจาก FB ADS
เราวัดผลอะไรได้บ้างจาก FB ADS

ROI ( Return On Investment) จากเงินลงทุนที่จ่ายไป สามารถกลับมาเป็นผลลัพธ์ตัวเงิน (วัดจากยอดขาย) หรือการเข้าถึง (ในแง่การตลาด) ได้มากน้อยขนาดไหน เราจ่ายแพงไปไหม แล้วเงินที่จ่ายไปคุ้มค่าหรือยัง ?