Emoji สำหรับ Google data studio

Tips ดี ๆ วันนี้สำหรับการเพิ่ม Emoji ลงใน Dash board ที่สร้างด้วย Google Data Studio โดยไม่ต้องลง Plug-in เพิ่ม ซึ่งรองรับทั้ง Mac และ PC ใน Case นี้ จะใช้ PC ที่ลง Window 10 ก่อนนะครับ Mac ยังไม่ได้ลองเพราะไม่มีเครื่องสำหรับการสร้าง Emoji ทำให้รายงานมีเสน่ห์และลูกเล่นเพิ่มเติมมากขึ้น สำหรับคนที่ชอบเอา Emoji มาเพิ่มใน Report

Emoji สร้างด้วยการใช้สูตร หรือ การตั้งชื่อก็ได้ ตัวอย่างนี้จะลองเอาการตั้งชื่อมาเป็นตัวอย่างก่อนละกัน เมื่อเราตั้งชื่อ Text ที่ไว้บอกว่าค่าที่นำมาแสดงผลที่ต้องการนั้นคืออะไร แล้ว ตามด้วยการกดปุ่มพร้อมกัน 2 ปุ่ม Logo Window+; จะมี Emoji ให้เราสามารถเลือกใช้ได้แบบ 3 ค่า

Emoji
Emoji

Emoji แบบที่ 1 ไม่รู้เรียกว่าอะไร เป็นรูปภาพ แสดงสัญลักษณ์ที่เราเคยเห็นโดยทั่วไป

Emojicon
Emojicon

Emoji แบบที่ 2 สัญลักษณ์อีกแบบ

emoji
emoji

เป็น Tips เล็ก ๆ อย่าลืมลองเอาไปปรับใช้นะครับ กด Logo Window+; พร้อมกัน เวลาจะใช้ Emoji ลงใน Dashboard ที่สร้างจากรายงานด้วย Google Data Studio

อย่าลืมติดตามบทความดี ๆ ต่อไปจากพี่อ้วน

Webmaster
Anantachai ittiworapong

By admin

ชื่อเล่น พี่อ้วน ล้มลุกคลุกคลาน ทางด้าน Digital Online ทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้านมาหลายปี เริ่มตั้งแต่ตั้งไข่ กับ Taradsolution เลยมาจนธุรกิจรถเช่าจนทำ SEO ติดอันดับ 1 ด้วย Keywod เช่ารถยนต์ เรื่อยมาจนถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟน Wiko สร้าง Brand และ ยอดขายมาเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี ตอนนี้เปิดรับงานวิเคราะห์หา Insight Data โดยการใช้ Social Listening | Admin Page | Servey ออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.idea2mobile.com ติดต่อได้ที่ 0992608859