เข้าใจ Bar Chart ใน Google Data Studio

May 7, 2020 at 2:00 pm
ออกแบบ Bar Chart ใน Google Data Studio

Barchart Graph แท่ง การออกแบบ Visualization ของการนำ BarChart คือการเอามาเปรียบเทียบกัน เช่น การเทียบยอดขาย ของเดือนที่ผ่านมา / ยอด Sales ของแต่ละคน / ยอดคนดู Page Visitor ของแต่ละเดือน อื่น ๆ ที่สามารถนำมา Compare กันได้

มี Data อยู่ 2 แบบ คิดว่าแบบไหนถูกต้องในการนำมาใช้กับ Google Data Studio

แบบแรก มี Column เป็น ตารางเดือน และ ตาราง Row เป็น Salesmans

แบบแรก มี Column เป็น ตารางเดือน และ ตาราง Row เป็น Salesmans

แบบสอง มี Column เป็น Salesman และ ตาราง Row เป็นตารางเดือน

มี Column เป็น Salesman และ ตาราง Row เป็นตารางเดือน

ก่อนจะออกแบบ Report Visualiztion ต้องเข้าใจ Bar Chart กับ แกน X และ แกน Y ก่อน

แกน X และ แกน Y
  • Row คือ แถวบรรทัดลงมาด้านล่าง คือ แกน X
  • Column คือแถวบรรทัดไปทางด้านขวา คือ แกน Y

การตั้งโจทย์ ก่อนการออกแบบ Report Visualization

  1. ต้องการเปรียบเทียบ Sales แต่ละคน ในยอดขายแต่ละเดือน ?
  2. ต้องการดูยอดขายเช่น Q1 (Jan-Mar) Sales แต่ละคน ?
  3. ต้องการเลือก Sales แล้วแสดงยอดขายทั้งหมด

มาดูการ Report Visualization Graph ใน Google Data Studio แบบที่ 1
ว่าได้แบบไหน ? ตีโจทย์อะไรได้บ้าง

ลองเอา Columns 3 เดือน Jan Feb Mar (แกน Y) และ Sales Person (แกน X ) ลงมาใน Report แล้วตีความ สามารถ Compare Sales แต่ละคนได้ ในเดือน มกราสีน้ำเงิน ใครทำยอดขายดีที่สุด (ภาพรวมสามารถเปรียบเทียบยอดขายได้)

สร้าง สูตร หา Total Q1 (Jan+Feb+Mar)

สร้าง สูตร หา Total Q1 (Jan+Feb+Mar)
ได้ผลรวมทั้งหมด ของ Q1 (Jan+Feb+Mar)

Report หน้านี้ก็ตอบโจทย์ได้ว่า ใน Sales แต่ละคน มียอดขายรวมกัน ทั้งหมด ใน Q1 Total = 458K โดย ยอดขาย Sales ที่ขายเก่ง ก็ไปดู Graph ที่สูงสุดว่าเป็นใคร ส่วนถ้ามีคำถามอยากให้เลือกดู Sales แต่ละคน ก็ทำได้โดยการเพิ่ม Filter

เลือกดู Sales แต่ละคน ก็ทำได้โดยการเพิ่ม Filter

Report แบบแรกในการออกแบบ Bar Chart ก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด

แล้วถ้า Dataset แบบที่ 2 หละ จะได้แบบไหนมาดูกัน

Bar Chart ที่ได้จากการนำ เดือน เป็น Row ( แกน X) และ Sales Person เป็น แกน Y

ได้อะไรจาก Groph ในแนวนี้บ้างรายชื่อทั้งหมด จะถูกเรียงทั้ง 12 เดือน ถ้าจะดูเพียง 3 เดือน ทำได้ไหม ? ทำได้โดยการใช้ เดือน แกน X เป็นตัว Filter ผลที่ได้จะเป็นแบบนี้ซึ่งจะดูยากมาก

สรุปการออกแบบ Report Visualization โดยใช้ Bar Chart ใน google data studio ต้องเข้าใจคำถาม มีภาพ Graph ในหัวก่อน แกน X และ แกน Y จะทำให้ง่ายในการทำงานมากขึ้น

Webmaster
Anantachai ittiworapong