สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio

May 12, 2020 at 3:25 am
สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio
สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio

การทำงานทางด้านการตลาดหรือ Sales แม้กระทั้่งแผนกอื่น ๆ การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างปี,หรือ ยอดค่าใช้จ่ายทางการตลาด,การวัดผลต่าง ๆ ที่ทางผู้บริหารต้องการเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอด้วย Dash Board ด้วยการทำ Chart ในการเปรียบเทียบจะทำให้วิเคราะห์และ ตัดสินใจได้ทันที

การสร้าง Graph ในการเปรีบบเทียบ Database ในการวิเคราะห์ต้องวาง Column ที่เราต้องการเปรียบเทียบไว้ เช่น ยอดขายในแต่ละปี , ยอดการใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ตัวอย่างการวาง Data ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ถ้าเราใช้ Google Sheet เป็น ฐานข้อมูล เราสามารถอ้างอิง Sales แล้วมาสรุปในหน้ารวมนี้ได้ทันที Graph ที่ได้ก็จะเป็น Interactive แบบ realtime

บทสรุปย่อ ๆ ในการทำ Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio

Webmaster
Anantachai ittiworapong