สร้าง Chart ในการเปรียบเทียบ

การทำงานทางด้านการตลาดหรือ Sales แม้กระทั้่งแผนกอื่น ๆ การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างปี,หรือ ยอดค่าใช้จ่ายทางการตลาด,การวัดผลต่าง ๆ ที่ทางผู้บริหารต้องการเพื่อการตัดสินใจ การนำเสนอด้วย Dash Board ด้วยการทำ Chart ในการเปรียบเทียบจะทำให้วิเคราะห์และ ตัดสินใจได้ทันที

การสร้าง Graph ในการเปรีบบเทียบ Database ในการวิเคราะห์ต้องวาง Column ที่เราต้องการเปรียบเทียบไว้ เช่น ยอดขายในแต่ละปี , ยอดการใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ตัวอย่างการวาง Data ในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ

ถ้าเราใช้ Google Sheet เป็น ฐานข้อมูล เราสามารถอ้างอิง Sales แล้วมาสรุปในหน้ารวมนี้ได้ทันที Graph ที่ได้ก็จะเป็น Interactive แบบ realtime

บทสรุปย่อ ๆ ในการทำ Chart ในการเปรียบเทียบทั้ง Bar chart / Line chart ใน Google data Studio

Webmaster
Anantachai ittiworapong

By admin

ชื่อเล่น พี่อ้วน ล้มลุกคลุกคลาน ทางด้าน Digital Online ทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้านมาหลายปี เริ่มตั้งแต่ตั้งไข่ กับ Taradsolution เลยมาจนธุรกิจรถเช่าจนทำ SEO ติดอันดับ 1 ด้วย Keywod เช่ารถยนต์ เรื่อยมาจนถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟน Wiko สร้าง Brand และ ยอดขายมาเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี ตอนนี้เปิดรับงานวิเคราะห์หา Insight Data โดยการใช้ Social Listening | Admin Page | Servey ออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.idea2mobile.com ติดต่อได้ที่ 0992608859

Leave a Reply

Your email address will not be published.