3 Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio

May 14, 2020 at 1:58 am
Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio
Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio

การคำนวณหรือสูตรต่าง ๆ ใน Google Data Studio ค่อนข้างจะหายากในภาษาไทยส่วนใหญ่จะต้องดู Clip จาก Youtube ต่างประเทศแล้วมาดัดแปลงใช้เอง หรือพัฒนาเอง อันนี้เรียนแล้วก็ลองเอามาทำดูเผื่อมีประโยชน์ สำหรัคนเข้ามาค้นหาข้อมูลเลยเอามาเขึยนไว้ใน Blog ตัวเองซะหน่อย

สูตรที่ 1 การทำตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กใน Google Data Studio

กษรให้เป็นตัวเล็กใน Google Data Studio
สูตรที่ 1 การทำตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กใน Google Data Studio

ผลลัพท์ทีได้

สูตรที่ 1 การทำตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กใน Google Data Studio
สูตรที่ 1 การทำตัวอักษรให้เป็นตัวเล็กใน Google Data Studio

สูตรที่ 2 การเชื่อมต่อ 2 Column ให้เป็น Column เดียวกันใน Google Data Studio ต้องใช้ Concat(X,Y)

tudio ต้องใช้ Concat(X,Y)
สูตรที่ 2 การเชื่อมต่อ 2 Column ให้เป็น Column เดียวกันใน Google Data Studio ต้องใช้ Concat(X,Y)

ผลลัพท์ที่ได้ จาก สูตรที่ 2 การเชื่อมต่อ 2 Column ให้เป็น Column เดียวกันใน Google Data Studio ต้องใช้ Concat(X,Y)

ผลลัพท์ที่ได้ จาก  สูตรที่ 2 การเชื่อมต่อ 2 Column ให้เป็น Column เดียวกันใน Google Data Studio ต้องใช้ Concat(X,Y)
ผลลัพท์ที่ได้ จาก สูตรที่ 2 การเชื่อมต่อ 2 Column ให้เป็น Column เดียวกันใน Google Data Studio ต้องใช้ Concat(X,Y)

สูตรที่ 3 การแยกคำใน Column ใน Google Data Studio

กรณีใน Column มีข้อความเป็นประโยคยาว ๆ แล้วเราต้องการแยกคำออกจากกันใน Column ต้องใช้ Regexp_Extract(Field,Extract regex)

กรณีใน Column มีข้อความเป็นประโยคยาว ๆ แล้วเราต้องการแยกคำออกจากกันใน Column ต้องใช้ Regexp_Extract(Field,Extract regex)
กรณีใน Column มีข้อความเป็นประโยคยาว ๆ แล้วเราต้องการแยกคำออกจากกันใน Column ต้องใช้ Regexp_Extract(Field,Extract regex)

เป็น 3 Calculated Filed ง่าย ๆเผื่อไว้ใช้งานใน Google Data Studio อาจจะมีประโยชน์ในอนาคต

Webmaster
Anantachai ittiworapong