Template Gallery ใน Google Data Studio

ความง่าย ความสวยงามของ Google Data Studio มันมาพร้อมกับ Partner ที่ทำ Template สำเร็จรูปไว้แล้ว อย่างเช่น Supermetrics ได้ออกแบบการใช้งานไว้ เพียงแค่ User Template ก็จะได้ Template ที่สวยงามแล้ว

Supermetrics มี Template ให้เชื่อมต่อ และใช้งานใน Feature ได้ 14 วัน ถ้าใช้มากกว่านั้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่าย หมวดการใช้งานมีตั้งแต่

Advertising โฆษณาใน Platform ต่าง ๆ

Tamplate Google data studio
Tamplate Google data studio

Web Analytics ก็มีให้ใช้งาน เช่น Bing Webmaster ทำการเชื่อมต่อผ่าน API ก็ทำ Report ได้ทันที

google studio Template
google studio Template

การใช้งานก็เชื่อมต่อผ่าน API ได้ทันที

Theme Google data studio
Theme Google data studio

เท่าที่ลองใช้งาน ชอบการออกแบบทำ Report เองซะมากกว่า บางอย่างก็ยากจะอธิบายในการทำความเข้าใจกับคนที่กำลังสื่อสารด้วย

Webmaster

Anantachai ittiworapong

By admin

ชื่อเล่น พี่อ้วน ล้มลุกคลุกคลาน ทางด้าน Digital Online ทั้งงานหน้าบ้านและหลังบ้านมาหลายปี เริ่มตั้งแต่ตั้งไข่ กับ Taradsolution เลยมาจนธุรกิจรถเช่าจนทำ SEO ติดอันดับ 1 ด้วย Keywod เช่ารถยนต์ เรื่อยมาจนถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟน Wiko สร้าง Brand และ ยอดขายมาเป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปี ตอนนี้เปิดรับงานวิเคราะห์หา Insight Data โดยการใช้ Social Listening | Admin Page | Servey ออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน www.idea2mobile.com ติดต่อได้ที่ 0992608859

Leave a Reply

Your email address will not be published.