3 ตัวอย่างผลลัพธ์ เราไปเอาข้อมูลอะไรได้บ้างใน Facebook Ads เพื่อเสนอผู้บริหาร

October 29, 2018 at 10:46 am
เราวัดผลอะไรได้บ้างจาก FB ADS
เราวัดผลอะไรได้บ้างจาก FB ADS

ROI ( Return On Investment) จากเงินลงทุนที่จ่ายไป สามารถกลับมาเป็นผลลัพธ์ตัวเงิน (วัดจากยอดขาย) หรือการเข้าถึง (ในแง่การตลาด) ได้มากน้อยขนาดไหน เราจ่ายแพงไปไหม แล้วเงินที่จ่ายไปคุ้มค่าหรือยัง ?

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

October 29, 2018 at 10:26 am
เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?
Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

ได้ Source จากทาง Altmeter Group ที่ทำสูตรมาในแนวทางเดียวกัน กับแนวทางในการดูแล Digital Marketing Online ให้ Brand สมาร์ทโฟนอยู่เลยเอามาตีความกันซะหน่อย

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?