เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

October 29, 2018 at 10:26 am
เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?
Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?

ได้ Source จากทาง Altmeter Group ที่ทำสูตรมาในแนวทางเดียวกัน กับแนวทางในการดูแล Digital Marketing Online ให้ Brand สมาร์ทโฟนอยู่เลยเอามาตีความกันซะหน่อย

เราวางจุดประสงค์ของการใช้ Social Media มาตอบโจทย์กับธุรกิจอย่างไร?