ลง Ads Boost Post ในช่วงไหนดี จะเชื่อตัวเลขแบบไหน

December 11, 2019 at 8:40 am
จะลง Ads ในช่วงไหนดี จะเชื่อข้อมูลจากไหน
Graph ยอดขาย โต ตอนต้นเดือน และ กลางเดือน เพราะ การลงโฆษณาให้ตรงช่วง

การใช้ Data ข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจมากกว่า Guzz Feeling ความรู้สึกส่วนตัว นั้นช่วยสร้างผลตอบแทนให้แบบน่าสนใจเลยทีเดียวหละ เดิมทีจากไม่ได้เก็บข้อมูลเราก็ลงโฆษณาตาม Ads และ วันตามที่เราเลือก หรือ สิ่งที่ได้รับรู้มาเช่น เราควรลงโฆษณาในช่วงที่มี engagement มากที่สุดตอนไหน หรือ Post ตอนไหน แค่นั้น

เดิมที่เราศึกษาข้อมูลว่า Fanpage เรา นั้น Online ช่วงไหน หรือ เรา Post ช่วงไหน ที่มี Engagement มากที่สุด หาได้ใน Facebook Analytics มันก็ช่วยได้ในระดับนึง