วิเคราะห์ยอดขาย VS สัมพันธ์กับโฆษณาไหม ด้วย Correlation ใน Data Analysis

December 5, 2019 at 10:00 am
วิเคราะห์ยอดขาย VS สัมพันธ์กับโฆษณาไหม

Case Study นี้ เป็นการใช้ Key Visual ทั้ง 4 รูปลงโฆษณาในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีการ Boost Post เท่ากันหมด โดยแยกเป็น Target Group ที่ต่างกัน หลังจากเราลาออกมาแล้ว ก็เอา Case Study มาเขียนเล่าสู่กันฟัง

วัดกระแสความนิยมว่าการชื่นชอบของ น้อง IDOL ทั้ง 4 คน ในเวลาเท่ากัน

กระแสความนิยมของน้อง IDOL ทั้ง 4 คน ยอมรับว่าการเข้าถึง ในระดับ 200K ขึ้นทั้งหมดเลย แต่ความนิยมคงยกให้น้อง EYE (จริง ๆ ใน FB) ของน้อง 4 คน น้อง EYE ก็จะขึ้นอันดับ 1 อยู่แล้วเลยไม่แปลกใจ

แล้ว Fan Club ของน้องทั้้ง 4 คนมาจากที่ไหนกันบ้างหละเก็บเอามาจากหลังบ้าน ใน Facebook Analytics

สังเกตุ Location Bangkok น้อง Eye กับ Center
  • น้อง Center แฟนคลับในกรุงเทพฯ มากที่สุด > น้อง Eye และ Paifai เลยทีเดียว
  • Target น้อง Eye และ น้อง Paifai ใกล้เคียงกันมาก กรุงเทพ และ ชลบุรี
  • หมายเหตุ แฟนคลับจากเชียงใหม่เข้าเยอะ ตอน Boost Post ตัดจังหวัดเชียงใหม่ออกไป

คำถามต่อไป แล้ว วิเคราะห์ยอดขาย VS สัมพันธ์กับโฆษณาที่ลงไป

ลองแก้ปัญหาด้วย หลักสถิติ Correlation ใน Data Analytis

ที่มา : Link

Correlation หรือ ค่าสหสัมพันธ์
เป็นการดูทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยมี Correlation Coefficient (r) หรือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์นี้ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 ซึ่งหากมีค่าใกล้ -1.0 นั้นหมายความว่าตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงตรงกันข้าม หากมีค่าใกล้ +1.0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันโดยตรงอย่างมาก และหากมีค่าเป็น 0 นั้นหมายความว่า ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน

Product ที่น้อง Eye ถืออยู่ กับยอดขายที่ขายได้
Product ที่น้อง Center ถืออยู่ และ ขายได้

มาดูค่า Correlation หรือ ค่าสหสัมพันธ์

ของน้อง Eye ความสัมพันธ์ ในการลงโฆษณา กับ ยอดขายที่ขายได้ ระดับ Low ไม่เกิน 0.5
ความสัมพันธ์ ในการลงโฆษณากับยอดขาย เกือบ ใกล้ 0.5 ยังอยู่ในระดับ Low แต่มีแนวโน้มที่ดี

สำหรับของน้อง Center ความสัมพันธ์ ถ้ามีการลงโฆษณาเพิ่มแนวโน้มจะเพิ่มยอดขายมากกว่า น้อง eye

ได้อะไรจาก Correlation หรือ ค่าสหสัมพันธ์

  • Reach มากอาจจะไม่ได้ช่วยให้ยอดขายมาก แต่ Reach ก็จำเป็นในการทำ Ads เข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
  • สินค้าราคาไม่เท่ากัน สินค้าราคาสูงกว่า ขายได้น้อยกว่าสินค้าราคาถูก ทำให้เราเข้าใจว่าการลงโฆษณาสินค้าราคาสูงต้องใช้เงินมากกว่า และ อาจจะมีต้นทุนที่สูงกว่า
  • เราควรสำรวจตลาดด้วยว่าเหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจเพราะ ADS หรือ ว่าราคา ไปสำรวจมาละ ราคาล้วน ๆ เลย ไม่ได้ดู ADS เลย (ข้อนี้ไปถามด้วยตัวเองเลยว่าเคยเห็น Ads โฆษณานี้ไหม และลูกค้าที่ซื้อเครื่องเขาให้สัมภาษณ์มาว่า ซื้อเพราะราคาอย่างเดียว)
  • สถิติที่เรียนมาเอามาประยุกต์เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เป็นเพียงส่วนนึงของการวิเคราะห์ข้อมูล

ติดตามสาระดีๆ จากพี่อ้วน รวมถึงรับดูแล Social Network บริหารจัดการ Content ได้ที่
https://www.idea2mobile.com
Call : 0863863896 , 0866188111
Line : e21eqg
email address : anantachai@idea2mobile.com

Webmaster
Anantachai ittiworapong