ประยุกต์ใช้ Microsoft Access + Power BI เพื่อได้ Visualization ที่สวยงาม

December 20, 2019 at 7:12 am

จากที่เคยเขียน Microsoft Access ในรูปแบบ CRM (Customer Relation Management) ในการบันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้า โดยมีการเก็บข้อมูลลูกค้า การติดต่อลูกค้า รวมถึงยอดขายในการสินค้า ของลูกค้าแต่ละราย ตาม Relations ของตารางตามนี้

ซึ่งจริง ๆ แล้ว ใน Microsoft access ก็ตอบโจทย์การ Query ข้อมูลได้ในระดับนึง แต่หลังจากที่ได้ศึกษา Power BI มาแล้วเลยลองมาออก Visualization ผ่าน Power BI กัน

Import Files เข้ามาใน Power BI

Microsoft access + PowerBI นำเข้าข้อมูลมาเรียบร้อย

Report Customize ที่หลากหลาย เอามาคำนวณ ออกแบบ Graph ได้ทันที

สามารถกดเลือก Filter ดูยอดขายตาม ระยะเวลาได้

ดูยอดขายด้านซ้าย ทำ Graph ด้านขวาแบบ Interactive ได้หลากหลายแบบ

ดูยอดขายแบบ Interactive มีกราฟหลากหลายให้ใช้งาน

สามารถทำ Map ในส่วนของลูกค้าที่อยู่จังหวัดไหนได้ด้วย

ประยุกต์ใช้ Microsoft Access + Power BI เพื่อได้ Visualization ที่สวยงาม

เป็นการต่อยอดที่ใช้ Power BI และ Microsoft Access ในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ติดตามสาระดีๆ จากพี่อ้วน รวมถึงรับดูแล Social Network บริหารจัดการ Content ได้ที่
https://www.idea2mobile.com
Call : 0863863896 , 0866188111
Line : e21eqg
email address : anantachai@idea2mobile.com

Webmaster
Anantachai ittiworapong