วิเคราะห์ข้อมูล

Excel 1 หน้า ออกแบบรายงาน Report ได้ 5 หน้า หรือมากกว่านั้น ใน Google Data Studio

ลองเอาตัวอย่างที่เคยเรียนในคอร์ส Online Excel เรื่อง Pivotable เอามาลอง ทำ Dash Board Interactive ใน Google Data Studio ดู ตัว Data Source นี้น่าสนใจมากและเอามาทำอะไรได้หลายอย่างเลย