Month: November 2019

สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า มีความถี่เป็นเช่นไร?

วันนี้เอาตัวอย่างจริง แต่เปิดเผยข้อมูล Product สินค้าไม่ได้เลยยกให้เป็นสินค้า A และ สินค้า B และกัน ปกติเวลาดูยอดขายของสินค้าแต่ละวันเราจะวัดด้วย Graph แท่ง ว่าเปรียบเทียบสินค้าตัวเก่ากับสินค้าตัวใหม่ ยอดขาย Compare กันแล้ว สูงขึ้นหรือลดลงแต่ละวันเป็นเท่าไหร่ แต่ตอนนี้อยากดูความหนาแน่น หรือความถี่ ว่า…

Personality Psychology ว่ากันเรื่องการทำนายพฤติกรรมด้วยการใช้จิตวิทยา

ว่ากันด้วยเรื่องการทำนายพฤติกรรมของบุคคล ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของจิตวิทยา ซึ่งเอามาผนวกกับพฤติกรรมโดยการใช้ Keyword ที่บุคคลจำนวนหนึ่งสนใจสินค้าและบริการ โดยจะมีการเก็บ Data จำนวนมากพอเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และนำมาวิเคราะห์ผล ( Audience Intelligence) ว่า กลุ่มคนที่สนใจ Keywords แบบนี้มีพฤติกรรมอย่างไร ?…