สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า มีความถี่เป็นเช่นไร?

November 26, 2019 at 1:12 am
สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า
สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า

วันนี้เอาตัวอย่างจริง แต่เปิดเผยข้อมูล Product สินค้าไม่ได้เลยยกให้เป็นสินค้า A และ สินค้า B และกัน ปกติเวลาดูยอดขายของสินค้าแต่ละวันเราจะวัดด้วย Graph แท่ง ว่าเปรียบเทียบสินค้าตัวเก่ากับสินค้าตัวใหม่ ยอดขาย Compare กันแล้ว สูงขึ้นหรือลดลงแต่ละวันเป็นเท่าไหร่ แต่ตอนนี้อยากดูความหนาแน่น หรือความถี่ ว่า ยอดขายสินค้า A และ สินค้า B ยอดเฉลี่ยต่อวัน ที่ทำได้ เช่น 200 ชิ้น 300 ชิ้น 400 ชิ้น ในรอบ 30 วันนี้แตะไปกี่ครั้ง และ ความถึ่ที่ขายได้ Range จะอยู่ประมาณไหนที่สูงที่สุด ทำให้เรามองลึกลงไปว่า ที่เราขายได้ยอดประมาณนี้ ต่อวัน มันมีอะไร หรือ รายการส่งเสริมทางการตลาดอะไรที่มา Support

สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า ได้ประโยชน์ตอนไหน ?
สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า ได้ประโยชน์ตอนไหน ?

หลังจากนั้นเราก็ใช้ Add – In ของ Data ==> Data Analytics คำนวณ Histogram ได้ทันที

เรารู้อะไรได้บ้างจาก Histogram Chart นี้

  • สินค้า A เป็นสินค้า Replace สินค้า B ราคาเท่ากัน แต่ ขายดีกว่า ยอดที่ขายดี จากขายเฉลี่ยประมาณ วันละ 230 – 260 เป็น 380 – 400 กว่าตัว
  • สินค้า A เป็นสินค้าที่ตอบรับกับตลาดมากกว่า
  • มีการทำ Marketing เข้าถึงมากกว่า หรือ ถ้ามีการลงโฆษณาในช่วงดังกล่าว ต้องมาดูเหตุผล Support ว่าสินค้า B ในช่วงที่ขายนั้นมีการลงสื่อโฆษณาด้วยหรือไม่ แต่ เราเป็นคนดู Facebook และ ลงโฆษณาสม่ำเสมอ มีการลงโฆษณาเหมือนกัน ทำให้มีความชัดเจนว่า สินค้าตัวนี้ A เป็นสินค้าที่ตอบรับกับตลาดมากกว่าสินค้า B
  • เป็นอีกมุมมองนึง ที่นอกจาก วัดยอดขายด้วย Graph แท่งแล้ว Histogram นี้ มองลึกได้มากกว่า

อีกมุมมองนึงสำหรับคนชอบทำข้อมูล และชอบทำ Graph Visualization เอามาตีโจทย์และ กัน Budget ไว้ลงโฆษณาและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามสาระดีๆ จากพี่อ้วน รวมถึงรับดูแล Social Network บริหารจัดการ Content ได้ที่
https://www.idea2mobile.com
Call : 0863863896 , 0866188111
Line : e21eqg
email address : anantachai@idea2mobile.com

Webmaster
Anantachai ittiworapong