สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า มีความถี่เป็นเช่นไร?

November 26, 2019 at 1:12 am
สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า
สร้าง Graph Histogram วัดความถี่ของสินค้า เมื่อสินค้าใหม่เข้ามาทดแทนสินค้าเก่า

วันนี้เอาตัวอย่างจริง แต่เปิดเผยข้อมูล Product สินค้าไม่ได้เลยยกให้เป็นสินค้า A และ สินค้า B และกัน ปกติเวลาดูยอดขายของสินค้าแต่ละวันเราจะวัดด้วย Graph แท่ง ว่าเปรียบเทียบสินค้าตัวเก่ากับสินค้าตัวใหม่ ยอดขาย Compare กันแล้ว สูงขึ้นหรือลดลงแต่ละวันเป็นเท่าไหร่ แต่ตอนนี้อยากดูความหนาแน่น หรือความถี่ ว่า ยอดขายสินค้า A และ สินค้า B ยอดเฉลี่ยต่อวัน ที่ทำได้ เช่น 200 ชิ้น 300 ชิ้น 400 ชิ้น ในรอบ 30 วันนี้แตะไปกี่ครั้ง และ ความถึ่ที่ขายได้ Range จะอยู่ประมาณไหนที่สูงที่สุด ทำให้เรามองลึกลงไปว่า ที่เราขายได้ยอดประมาณนี้ ต่อวัน มันมีอะไร หรือ รายการส่งเสริมทางการตลาดอะไรที่มา Support