วิเคราะห์ยอดขาย VS สัมพันธ์กับโฆษณาไหม ด้วย Correlation ใน Data Analysis

December 5, 2019 at 10:00 am
วิเคราะห์ยอดขาย VS สัมพันธ์กับโฆษณาไหม

Case Study นี้ เป็นการใช้ Key Visual ทั้ง 4 รูปลงโฆษณาในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีการ Boost Post เท่ากันหมด โดยแยกเป็น Target Group ที่ต่างกัน หลังจากเราลาออกมาแล้ว ก็เอา Case Study มาเขียนเล่าสู่กันฟัง