ลง Ads Boost Post ในช่วงไหนดี จะเชื่อตัวเลขแบบไหน

December 11, 2019 at 8:40 am
จะลง Ads ในช่วงไหนดี จะเชื่อข้อมูลจากไหน
Graph ยอดขาย โต ตอนต้นเดือน และ กลางเดือน เพราะ การลงโฆษณาให้ตรงช่วง

การใช้ Data ข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจมากกว่า Guzz Feeling ความรู้สึกส่วนตัว นั้นช่วยสร้างผลตอบแทนให้แบบน่าสนใจเลยทีเดียวหละ เดิมทีจากไม่ได้เก็บข้อมูลเราก็ลงโฆษณาตาม Ads และ วันตามที่เราเลือก หรือ สิ่งที่ได้รับรู้มาเช่น เราควรลงโฆษณาในช่วงที่มี engagement มากที่สุดตอนไหน หรือ Post ตอนไหน แค่นั้น

เดิมที่เราศึกษาข้อมูลว่า Fanpage เรา นั้น Online ช่วงไหน หรือ เรา Post ช่วงไหน ที่มี Engagement มากที่สุด หาได้ใน Facebook Analytics มันก็ช่วยได้ในระดับนึง

Personality Psychology ว่ากันเรื่องการทำนายพฤติกรรมด้วยการใช้จิตวิทยา

November 15, 2019 at 3:28 am

ว่ากันด้วยเรื่องการทำนายพฤติกรรมของบุคคล ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของจิตวิทยา ซึ่งเอามาผนวกกับพฤติกรรมโดยการใช้ Keyword ที่บุคคลจำนวนหนึ่งสนใจสินค้าและบริการ โดยจะมีการเก็บ Data จำนวนมากพอเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และนำมาวิเคราะห์ผล ( Audience Intelligence) ว่า กลุ่มคนที่สนใจ Keywords แบบนี้มีพฤติกรรมอย่างไร ? และ จะวิเคราห์หรือสื่อสารไปหาคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

งานสัมนาของ Chaos Theory โดยวิทยากร Molek (Chakard Chalayut ) Founder ของบริษัท ฯ อธิบายผลของการทำนายของพฤติกรรมของบุคคล นั้นใช้ Segment ตามหลักของ Ocean Model มีด้วยกัน 5 แบบ ข้อมูลจาก Wiki