dataanalytics

ลง Ads Boost Post ในช่วงไหนดี จะเชื่อตัวเลขแบบไหน

การใช้ Data ข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจมากกว่า Guzz Feeling ความรู้สึกส่วนตัว นั้นช่วยสร้างผลตอบแทนให้แบบน่าสนใจเลยทีเดียวหละ เดิมทีจากไม่ได้เก็บข้อมูลเราก็ลงโฆษณาตาม Ads และ วันตามที่เราเลือก หรือ สิ่งที่ได้รับรู้มาเช่น เราควรลงโฆษณาในช่วงที่มี engagement มากที่สุดตอนไหน หรือ Post ตอนไหน…

Personality Psychology ว่ากันเรื่องการทำนายพฤติกรรมด้วยการใช้จิตวิทยา

ว่ากันด้วยเรื่องการทำนายพฤติกรรมของบุคคล ด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของจิตวิทยา ซึ่งเอามาผนวกกับพฤติกรรมโดยการใช้ Keyword ที่บุคคลจำนวนหนึ่งสนใจสินค้าและบริการ โดยจะมีการเก็บ Data จำนวนมากพอเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และนำมาวิเคราะห์ผล ( Audience Intelligence) ว่า กลุ่มคนที่สนใจ Keywords แบบนี้มีพฤติกรรมอย่างไร ?…