online marketing

ทดลองใช้ Line@ แนวทางประยุกต์ Marketing และสื่อสารในองค์กร

สร้างผลลัพท์ที่น่าประทับใจด้วย Eco Systems ของ Line ให้เข้ากับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายและความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล by anantachaI (ลุงอ้วน) จากเครื่องมือเดิม ๆ ที่ทาง Line@ มีมาให้ใช้พร้อมแพ็กเก็จค่าใช้จ่ายที่ส่งข้อความให้ทางลูกค้ามีให้ใช้ประมาณนึง ซึ่งเป็นการส่งเพียงข้อความ และ รูปภาพ เหมือนหลาย ๆ account…

7 หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนดูแล Content Marketing

7  หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาในการจ้างคนเขียน Content Marketing รวมถึงการบริหารจัดการ Social Network  และ เนื้อหาบน Website เอาประสบการณ์ตัวเองที่ได้เขียน Content Marketing  ทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าที่ทำให้คนรู้จักเป็นอันดับ 1 ใน ระยะเวลาเพียง 2 ปี ต่อยอดมาถึงธุรกิจนำเข้าสมาร์ทโฟนที่เติบโตมาเป็นอันดับ…