Page 2 of 2

www.Qoolcon.com

บอกเล่าประสบการณ์ พัฒนา Website www.Qoolcon.com

เดิมทีเข้ามาทำงานในตำแหน่ง ทางด้าน Online Marketing การพัฒนา Website อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Job Description มั้ง เพิ่งจะรู้นะ เศร้า………. ตอนนี้เลยเป็น IN-House Agency คอย Support แผนกต่าง ๆ ) จึงเป็นที่มา ว่าเราจะต้อง Development Website Objective ของงานที่เข้าไปรับฟัง Brief Product…

บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz

บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz

ประสบการณ์นึงในบริษัท เมื่อปี 2015 บทสนธนานึงระหว่างเจ้าของบริษัท กับเรา “เจ้านายบริษัท ” ช่วยออกแบบและ ทำ Website นึงเราจะได้เป็นดีลเลอร์ของ Mercedes Benz แล้ว “เรา” ใครจะเป็นคนจัดทำอะครับ “เจ้านายบริษัท ” เรานั่นแหละ ทำอย่างไรในการจะสร้างเว็บไซต์นี้หละ ? ความตั้งใจนี้คือ มี 3 อย่างในหัวนะ ขอ Coding ไปยัง…

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

ประสบการณ์ช่วงที่เริ่มงานปี 2012 -2015 กับทาง บริษัท ไทยเร้นจ์อะคาร์ 1978 จำกัด ในตำแหน่ง Digital Marketing Manager ซึ่งเป้าหมายแรกที่ต้องรับผิดชอบคือการสร้างการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือทางด้าน เว็บไซต์ และ Social Netowork เพื่อเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ เช่น Target คนทำงานคนไทย มากขึ้น Website ที่ก่อนมาเริ่มงานในปี  2009 –…