Popular Tags:

บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz

October 27, 2015 at 5:38 am
บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz

บอกเล่าประสบการณ์ที่ออกแบบ เว็บไซต์ Luxury ตัวแทนจำหน่าย Mercedes Benz

ประสบการณ์นึงในบริษัท เมื่อปี 2015

บทสนธนานึงระหว่างเจ้าของบริษัท กับเรา

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

October 27, 2015 at 5:26 am
บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่สร้าง SEO ให้ติดอันดับ 1 ใน 6 เดือน

ประสบการณ์ช่วงที่เริ่มงานปี 2012 -2015 กับทาง บริษัท ไทยเร้นจ์อะคาร์ 1978 จำกัด ในตำแหน่ง Digital Marketing Manager ซึ่งเป้าหมายแรกที่ต้องรับผิดชอบคือการสร้างการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือทางด้าน เว็บไซต์ และ Social Netowork เพื่อเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มใหม่ ๆ เช่น Target คนทำงานคนไทย มากขึ้น